O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Bakterie Legionella

Pod pojmem Legionella se rozumí přes 50 typů různých bakterií, z nichž zhruba 20 je velmi nebezpečných. K prvnímu zaznamenanému a potvrzenému projevu těchto bakterií došlo v Kalifornii v USA, v roce 1976. Tehdy bylo na oslavách amerických veteránů (odtud název Legionella) nakaženo přes 200 osob. Z nich 34 osob na následky onemocnění zemřelo. V roce 1977 byly objeveny bakterie, které toto onemocnění způsobily.

Tyto bakterie se přirozeně vykytují ve vodním prostředí a jsou tedy nebezpečné zejména při nesprávné dezinfekci pitné vody a nesprávném využívání rozvodů vody. Bakteriím se nejlépe daří ve stojaté vodě s rozmezím teplot od 20°C do 45°C. Při nižších teplotách bakterie nehynou, ale přestanou být aktivní, nemohou se množit. Bakterie Legionella nepřežívají v teplotách nad 70°C. Legionella způsobuje tzv. Legionářskou nemoc. K nákaze dochází nejčastěji vdechnutím (ve vlhkých prostorách jako např. sprchové kouty a podobně), jen výjimečně požitím vysoce kontaminované vody. Legionářská nemoc má ve většině případů jen lehký průběh podobný chřipce. Často ani nedojde ke správné diagnóze a nemoc odezní bez léčby během 2 až 5 dní. Závažnější průběh nemoci se může vyskytnout u starších osob a osob s oslabenou imunitou. V případě, že tělo není schopno se bakteriím bránit, může nemoc postupovat dále do organismu a napadat další orgány, což může končit i smrtí.

Podmínky vhodné pro množení nebezpečných bakterií Legionella:

  • Stojatá voda
  • Teplota vody mezi 20°C a 45°C (nebezpečí až do 70°C)

Účinná ochrana před legionellou:

  • Zabránění vzniku slepých ramen rozvodů vody (teplé i studené – studená voda může ve slepém rameni dosáhnout i 20°C a mohou se tak vytvořit podmínky vhodné pro rozmnožení těchto bakterií)
  • Pravidelné využívání rozvodů vody, aby docházelo k proudění (stojatá voda se opět ohřívá, příp. ochlazuje a vznikají vhodné podmínky pro rozmnožování bakterií)
  • Krátkodobá dezinfekce nad 70°C (bakterie při těchto teplotách hynou, u kotlů s teplotou nad 60°C je pravděpodobnost výskytu Legionelly v teplovodním systému jen minimální)
  • Teplota vody v rozvodech teplé vody v rozmezí 50-55°C
  • Možným opatřením je i dezinfekce vody oxidem chloričitým (chlordioxidem)
  • Pravidelná údržba a čistění klimatizací (ve špatně udržovaných a zanesených klimatizacích mohou vznikat vhodné podmínky pro množení bakterií)
  • Pravidelná dezinfekce zvlhčovačů, které vytvářejí páru
  • V případě delšího nevyužívání rozvodů vody je vhodné nechat rozvody propláchnout čerstvou vodou (teplou i studenou)

Omezením vzniku bakterie legionella se zabývají i certifikace budov BREEAM a LEED, které pozitivně hodnoti zavádění preventivních opatření jak ve schématech pro již stojící budovy, tak pro novostavby.