O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Články z kategorie: Nezařazené

Kvalita vnitřního prostředí

Průměrný Evropan stráví až 90 % svého života v interiérech budov, kvalita vnitřního prostředí má tedy značný vliv na lidské zdraví, psychickou pohodu, pracovní výkonnost a mnoho dalšího. Hlavní parametry ovlivňující výslednou kvalitu prostředí jsou teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vnitřního vzduchu a intenzita osvětlení.

Zajištění zdroje tepla na základě smlouvy o dodávkách tepelné energie

V poslední době dochází k výrazným turbulencím na poli energetiky, a to z mnoha důvodů. Tyto důvody však v sobě zároveň skýtají i příležitost, neboť díky nim můžeme objevovat možnosti, jak pomocí moderních technologií a postupů změnit současnou energetiku do modernější podoby odpovídající 21. století.

Jsme certifikovaným partnerem Schneider Electric

Máme radost, že se firma Enerfis stala certifikovaným partnerem společnosti Schneider Electric v oblasti systémů BMS.

Aspekty kvalitního technického auditu budovy

Na základě našich zkušeností přinášíme pár tipů, které by mohly přijít vhod v případě, pokud stojíte před úkolem provést technický audit budovy.

Úplně na začátku je dobré si vyjasnit rozsah mezi investorem a dodavatelem. Technický audit a jeho obsah se může u různých firem výrazně lišit, proto je dobré sladit vzájemná očekávání ještě před začátkem projektu. U nás k tomu používáme specializovaný dotazník, který v kombinaci s osobní schůzkou splní vše potřebné. Hlavní je pro nás nejen zaměření auditu, které všechny technologie a prvky budovy se budou posuzovat, ale i důvod, který klienta vede si nechat technický audit zpracovat. Ve většině případů jsou tyto důvody dva. Prověření budovy před koupí a nebo kontrola budovy před vypršením záruční doby na stavební práce.

Zavedení ISO 50001 krok za krokem II

V minulém článku jsme se věnovali krokům, které je potřeba podniknout před zahájením samotné implementace normy ISO 50001. Tentokrát se zaměříme na nejdůležitější body aktivní části provádění normy.

Zákony v energetice, jejich novelizace v roce 2015, k 1.1.2016 a v letech dalších

Nejdříve si pojďme definovat , které zákony  máme na mysli a kterým se budu věnovat v příspěvku:

  • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen energetický zákon)
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
  • Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů

Základní parametry světelných zdrojů

Pro výběr nejvhodnějšího světelného zdroje je potřeba rozumět používaným veličinám a umět si představit, co jednotlivé pojmy znamenají v praxi. Dnešní nabídka světelných zdrojů je větší než v minulosti, kdy bylo na výběr převážně jen z žárovek lišících se hodnotou wattů. V dnešní době už ale hodnota wattů není ukazatelem výkonu světelných zdrojů. S rozšířením novějších technologií na trh je tedy potřeba vědět, na co se máme při výběru vlastně zaměřit a čeho si na obalu všímat.

Problém jménem voda v suterénech – kde se bere a co s ní – část II.

V minulém článku zabývajícím se problémem vody v suterénech jsme se podívali na kloub kondenzaci vodní páry, dnes si povíme něco o druhé možnosti zdroje nežádoucí vody, kterým může být porucha základové konstrukce.

Problém jménem voda v suterénech - kde se bere a co s ní - část I.

Vlhkost ve stavebních konstrukcích dokáže napáchat pořádnou neplechu - od poškození povrchové úpravy po vznik nežádoucích plísní. Dokonce ale může narušit konstrukci takovým způsobem, že změní její statické vlastnosti. A pak už přichází ale opravdu velký problém.

Kde se ale ta vlhkost ve stavbách vůbec bere?