O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Aspekty kvalitního technického auditu budovy

Na základě našich zkušeností přinášíme pár tipů, které by mohly přijít vhod v případě, pokud stojíte před úkolem provést technický audit budovy.

Úplně na začátku je dobré si vyjasnit rozsah mezi investorem a dodavatelem. Technický audit a jeho obsah se může u různých firem výrazně lišit, proto je dobré sladit vzájemná očekávání ještě před začátkem projektu. U nás k tomu používáme specializovaný dotazník, který v kombinaci s osobní schůzkou splní vše potřebné. Hlavní je pro nás nejen zaměření auditu, které všechny technologie a prvky budovy se budou posuzovat, ale i důvod, který klienta vede si nechat technický audit zpracovat. Ve většině případů jsou tyto důvody dva. Prověření budovy před koupí a nebo kontrola budovy před vypršením záruční doby na stavební práce.

Kvalitní technický audit budovy splňuje následující kriteria:

  • různorodý tým. Nikdo z nás neví vše a proto je lepší složit tým z více specialistů v daných oborech. Statik, TZB specialisté (vzduchař, topenář,chlaďař a MaRák), elektro speciliasta, hygienik. To je většinou základní kostra týmu. Může se lišit na základě zadání klienta.
  • nejen vizualní prohlídka, ale i technická měření. Běžně využíváme analyzátor elektrické sítě, vlhkoměry, termografickou kameru, měřiče CO2, VOC (těkavých organických látek), hluku, kvality osvětlení.
  • harmonogram. Celý projekt běží v několik krocích. Úvodní schůzka, prvotní inspekce,sestavení harmogramu, technické inspeckce a měření, kontrolní schůzka, dokončení inspekcí a technických měření, vyhotovení závěrečné zprávy, předání výstupů klientovi při závěrečné schůzce. Doba vyhotovení technického auditu se liší dle zadání, ale běžně se pohybuje od 4 do 8 týdnů.
  • výstupní report s klasifikací odhalených závad. Používají se různé systémy na takovouto klasifikaci, ale my preferujeme pouze tří stupňový dle velikosti rizika. Nízká, střední, vysoká. Důležité je podložit nalezené závady taktéž výstupy z měření, případně fotografiemi. Běžně je součástí i u každé položky tj. nalezeného defektu, rozpočet na jeho odstranění. Investor si dokáže velmi dobře představit jaké může očekávat náklady související s budoucím provozem budovy.

V případě, že plánujete technický audit budovy a máte související dotazy, neváhejte nám napsat na dotazy@enerfis.cz. Rádi Vám s celým procesem pomůžeme ať již na konzultační úrovni, případně zajistíme vyhotovení technického auditu. Detailní popis naší služby naleznete zde.