O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Celosvětový nárůst potřeby energií o 41% do roku 2035

Společnost BP (British Petroleum) nedávno vydala pravidelný report s výhledem energetické poptávky na příští dvě dekády. Podle BP bude do roku 2035 potřeba o 41% více energetických zdrojů zahrnující ropu, zemní plyn, uhlí, jádro, vodu a obnovitelné zdroje. S roustoucí spotřebou je předpokládán i celosvětový nárůst produkce CO2 o 29%. Nárůst potřeby bude zapříčiněn přávažně roustoucí spotřebou v zemích mimo OECD  (Organisation for Economic Co-operation and Development).  Například v EU je předpoklad dokonce klesající potřeby a to o 6% do roku 2035.


Využití energetických zdrojů

Další predikce týkající se EU uvádíme bodově:

  • podíl na celkové celosvětové spotřebě klesne z 13% v 2012 na 9% v 2035
  • potřeba fosilních paliv poklesne o 19% (ropa -27%,uhlí -53%, zemní plyn +17%) naprosti tomu využití obnovitelných zdrojů vzroste o 177%
  • EU zaznamená nejvyšší nárůst produkce energie z obnovitelných zdrojů ze všech regionů. Jejich podíl vzroste z dnešních 6% na 17%
  • doprava zaznamená pokles podílu využití ropy na 87% a naproti tomu nárůst využití zemního plynu o 6% a biopaliv o 4%
  • celková energetická produkce EU klesne o 5%
  • v roce 2030 EU přijde o 1.místo největšího energetického importéra. Stane se jím Čína.
  • v EU poklesne import ropy o 23%, uhlí o 49%. Oproti tomu vzroste import zemního plynu o 49%. Závislost EU na dovozu plynu vzroste ze současných 66% na 84%.

Sice je velmi pravděpodobné, že spotřeba v Evropě bude klesat, nicméně celosvětový nárůst spotřeby vyvolá velký tlak na cenu energií, která v dlouhodobém horizontu nadále poroste.

Tým Enerfis