O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Co je BREEAM Pre-assessment?

Certifikaci BREEAM už snad ani nemusíme představovat - jde o nejstarší a v současnosti také o nejrozšířenější certifikaci v oblasti energeticky úsporných a udržitelných budov.

Co je ale Pre-assessment, kdy je vhodný a v čem se liší od samotné certifikace?

Pre-assessment je předběžné vyhodnocení stavby a umožní projektovému tímu získat včasné informace o tom, jak bude projekt pravděpodobně fungovat ve srovnání s kritérii BREEAM.

JEHO ÚČELEM JE:

 • zjištění kolik kreditů lze získat během certifikace
 • stanovení cílového hodnocení
 • možnost hned na začátku projektu identifikovat oblasti, ve kterých je potřeba se zlepšita díky tomu optimalizovat výkon budovy, snížit náklady a zvýšit šance na dosažení vysokého skóre BREEAM.

Pre-assessment není povinen, ale často je prvním krokem v procesu certifikace a mohou na něj navázat další fáze – jako implementace zvolených řešení, hodnocení finálního projektu a později kontrola skutečného stavu.

Toto předběžné hodnocení je důležitou částí při zacílení a nastavení celé certifikace, vymezení jednotlivých požadavků na projekci, investora, stavební tím a také uživatele, aby se zaručilo dosažení zvoleného hodnocení. Během Pre-assessmentu se také může stanovit jací odborníci a kdy budou k hodnocení přizváni, v závislosti na výběru jednotlivýh kreditů.

Pre-assessment by ideálně měl vznikat během přípravy prvotního koceptu budovy, tedy ještě před tím, než samotný projekt vůbec vzniknul, aby bylo možné provádět požadované změny.

Během certifikace se pak shromáždí dokumentace, budova si musí projít podrobným auditem a také návštěvou kvalifikovaným BREEAM Assessorem, který prověří důkazy poskytnuté projektovým týmem a provede inspekce na místě.

Pre-assessment je skvělým prvním krokem ke zjištění, zda se daný projekt ubírá správným směrem a zda má šanci uspět během samotné certifikace. Nelze jej však považovat za oficiální výsledek, nebo používat místo originálního certifikátu.

Kategorie, na které se Breeam certifikace a Pre-assessment zaměřují jsou však stejné:

 • Energie (energetická účinnost a důraz na zamezení plýtvání energií)
 • Zdraví a pohoda prostředí (denní osvětlení a možnost přirozeného větrání, apod.)
 • Materiály (použití materiálů s nízkým dopadem na životní prostředí)
 • Management (např. environmentální dopady výstavby)
 • Znečišťující látky (např. použití vhodného chladiva, emise sloučenin NOx)
 • Využití půdy a ekologie (zmírnění dopadu na životní prostředí)
 • Doprava (dostupnost veřejnou dopravou a podpora ekologických způsobů dopravy, apod.)
 • Odpad (stavební odpady, využití recyklace, apod.)
 • Voda (např. úsporné spotřebiče a opatření pro detekci úniku vody