O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Kvalita vnitřního prostředí

Průměrný Evropan stráví až 90 % svého života v interiérech budov, kvalita vnitřního prostředí má tedy značný vliv na lidské zdraví, psychickou pohodu, pracovní výkonnost a mnoho dalšího. Hlavní parametry ovlivňující výslednou kvalitu prostředí jsou teplota, relativní vlhkost vzduchu, rychlost proudění vnitřního vzduchu a intenzita osvětlení.

Z výše jmenovaných parametrů je patrné, že pro dosažení odpovídající kvality vnitřního prostředí je stěžejní dostatečné větrání, tedy odvod znehodnoceného vzduchu a přívod vzduchu čerstvého. Zatímco v minulosti stačilo intuitivně otevřít okna, dnešní doba si žádá sofistikovanější řešení, které omezí tepelné ztráty, upraví vzduch filtrováním, zvlhčováním, ohřevem či chlazením na požadovanou kvalitu, a především zajistí dostatečné množství přiváděného čerstvého vzduchu pro přítomné osoby. Návrh vzduchotechnického zařízení pro rozsáhle budovy s vysokou obsazeností vyžaduje komplexní přístup a leckdy je potřeba dodatečně optimalizovat nastavení vzduchotechnické jednotky a regulaci rozvodu vzduchu na základě skutečného stavu vnitřního prostředí změřeného na místě.

Měření kvality vnitřního prostředí (PMV)

Možnosti měření a hodnocení kvality vnitřního prostředí si ukážeme na konkrétním případě administrativní budovy v pražské čtvrti Karlín, kde se objevily stížnosti na “těžký a vydýchaný” vzduch v některých místnostech zázemí budovy (technické velíny a kancelář správce objektu). V první fázi je důležité definovat možné parametry způsobující nepříjemný pocit. Při pocitu “těžkého” vzduchu se pravděpodobně jedná o kombinaci více faktorů – zvýšená koncentrace CO2, vyšší teplota, nízká rychlost proudění vzduchu v místnosti, proto je nezbytné provést souhrnné měření a stanovit stupeň pohodlí PMV (predicted mean vote), který komplexně hodnotí kvalitu vnitřního prostředí.

Pro tento účel byl použit multifunkční přístroj testo 400 a přídavné kabelové i bezdrátové sondy: sonda CO2 včetně teplotního a vlhkostního senzoru, sonda pro měření intenzity turbulence a rizika průvanu, kulová sonda pro měření sálavého tepla. Měření proběhlo ve třech výškových úrovních odpovídajících úrovni hlavy, středu těla a chodidel při práci v sedě. Změřeny byly dva stavy – se zapnutou a vypnutou split klimatizační jednotkou. Po zadání hodnot indexu oblečení a úrovně fyzické aktivity do přístroje testo 400, přístroj dopočítá hodnoty PMV dle příslušné legislativy EN ISO 7730.

Pro ověření, zda je do místností dodáváno potřebné množství vzduchu stanovené při návrhu, bylo provedeno měření průtoku vzduchu v přívodním potrubí pomocí sondy se žhaveným drátkem, která měří nejen rychlost proudění vzduchu, ale při zadání příslušného průřezu vzduchotechnického potrubí dopočítá i objemový průtok.

Výsledky měření

Měřením průtoku vzduchu v potrubí a měřením koncentrace CO2 v místnosti bylo zjištěno, že na pracoviště je přiváděno dostatečné množství čerstvého vzduchu (koncentrace CO2 dosahovala hodnot mezi 500–630 ppm, doporučená hodnota je 1000 ppm a normou stanovený limit 1500 ppm).

Hodnoty PMV se pohybují mezi +3 až -3, rozmezí od 0,5 po -0,5 odpovídá úrovni tepelné pohody. Index PMV se výrazně lišil při zapnuté a vypnuté klimatizační jednotce. Pokud byla jednotka vypnutá, vzduch stagnoval, teplota vzduchu vzrostla a hodnota PMV se pohybovala ve všech místnostech kolem 0,8. Po zapnutí jednotky a ustálení stavu teplota klesla a index PMV se snížil na hodnotu 0,4.

PMV -3 -2 -1 0 1 2 3
Tepelný pocit zima chladno mírně chladno neutrální mírné teplo teplo horko

Závěr

Pro dosažení adekvátních mikroklimatických podmínek na pracovišti je nutné, aby byla split jednotka v provozu dlouhodobě. U technického zařízení ovládaného přímo uživateli, jako v tomto případě, je vhodné zaměstnance proškolit a informovat o používání a ovládání zařízení.

Máte problémy s kvalitou vnitřního prostředí? Chcete zajistit kvalitní pracovní prostředí pro své zaměstnance a umožnit jim pracovat efektivněji? Pro konzultace nebo cenovou nabídku neváhejte využít bezplatných konzultací od týmu Enerfis na tel. +420 222 766 950 nebo info@enerfis.cz.

Zdroje: