O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

LEED v5 - novinky v certifikacích budov

Připravovaná verze LEED v5 je ambiciózním přepracováním stávajícího hodnotících systémy LEED v4 a klade výrazný důraz na snižování emisí uhlíku, odolnost budov a ekologickou hodnotu.  Mezi hlavní cíle patří opatření v oblasti změny klimatu a jeho dopadů, ale taktéž se soustředí na kvalitu života obyvatel jak nových tak stávajících budov

Základní cíle LEED v5:

Opatření v oblasti klimatu:

Polovina váhy ze všech kreditů nového hodnotícího systému LEED v5 je věnována opatřením v oblasti klimatu se zaměřením na dekarbonizaci a opatřením proti naléhavé klimatické krizi.

Kvalita vnitřního prostředí:

Tento aspekt zahrnuje sociální oblast, zdraví a pohodlí obytel, včetně kvality vnitřního ovzduší (IAQ), zdravotní aspekty materiálů, a tvoří čtvrtinu váhy ze všech kreditů hodnotícího systému.

Ekologická ochrana a obnova:

Poslední čtvrtina váhy ze všech kreditů se týká ekologie a ekologické hodnoty místa objektu, a taktéž samotné krajiny. Jsou zde taktéž kredity týkající se ekotoxicity a znečištění spojeného s použitými materiály.

Snížení emisí uhlíku:

Nová verze klade důraz na snižování emisí uhlíku s velkým důrazem na minimalizaci špičkové potřeby tepla a chladu v budovách, zvyšování energetické účinnosti a podporu elektrifikace dopravy a taktéž šetrné hospodaření s chladivy. LEED taktéž stanovuje minimálních požadavky na emise uhlíku a standardizuje vykazování emisí CO2 , čímž směřuje k budovám s nulovou uhlíkovou stopou (Net Zero Buildings).

Do projektů LEED nově integruje i sociální aspekty. Zaměřuje se na sociální dopad projektů a inkluzivní design. Zavádí se předpoklad posouzení potřeb obyvatel pro vnitřní prostředí.

Nové povinné kredity:

LEED v5 zavádí nové kredity, jako je kredit za odolnost vnitřních prostor, a kredity související s výpočty uhlíkové stopy. Toto téma velmi zdůrazňuje a usiluje o zdvojnásobení bodů za hodnocení celého životního cyklu budovy oproti LEED v4.1. Kromě toho se zavádí nový kredit za opětovné využití vody a taktéž kredit pro posouzení sociálního dopadu.

Provoz a údržba (O+M):

Na konferenci Greenbuild 2023 byl zveřejněn návrh pro LEED v5 O+M, který se zaměřuje na nastavení stávajících budov z pohledu dekarbonizace. Tento návrh je prvním z hodnotících systémů LEED, který byl zveřejněn, a je v beta verzi pro zpětnou vazbu. Finální verze bude vydána na přelomu roku.

USGBC zároveň plánuje uvolnit vylepšenou platformou LEED online.