O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Lesk a bída energetických auditů

Velmi často se setkávám s firmami, které si nechaly zpracovat energetický audit a byly velmi nespokojeny s jeho výsledkem. Ač nedisponuji oprávněním energetického specialisty, shrnu svůj názor proč tomu tak je:

  • Normy a šablony nenutí přemýšlet

Podoba energetického auditu je definována zákonem a prováděcí vyhláškou. Pokud auditor neopustí tuto dikci v případě, že nežádáte o dotaci, tak máte velkou pravděpodobnost, že audit vám bude k ničemu aniž by jeho zpracovatel nesplnil zadání. Koho by v soukromé sféře zajímala úsporná opatření s návratností 10-20 let. Z naší zkušenosti nikoho.

  • Chybějící kreativita a invence

U auditů se opakují stále a ty samé návrhy úsporných opatření. Zateplení,výměna oken, LEDky atp. Přitom oblast energeticky efektivních technologií je jedna z nerychleji roustoucích po celém světě a stále jsou v ní nějaké novinky. Bohužel dopad na koncového zákazníka auditu je minimální.

  • Práce, poslání, služba

Není nad to, když vám nemovitost či provoz audituje člověk, kterého tato práce nebaví.To si můžete být rovnou jisti, že odhalí jen zlomek celkového potenciálu úspor. Auditor musí být zvědavý, musí umět zjistit klíčové informace, pracovat s lidmi, mít široký záběr ve znalostech technologií a procesů s přesahem do psychlogie chování. A musí být motivován na výsledku. Jen tak je schopen brát svoji práci jako poslání a poskytována služba může mít přidanou hodnotu vyvažující cenu jeho práce.

  • Auditem to nekončí

Audit je pouze začátek. Bohužel v praxi se jedná většinou o začátek i konec současně. Navržená opatření je poté třeba implementovat a v neposlední řadě také vyhodnotit. Pokud se nepropojí audit s výslednou realizací, tak nikdy není zákazník zcela spokojen.

Hezký den,

Vladimír Svozil