O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Motivační faktory energetického managementu

Firmy různých velikosti i různého zaměření jsou nuceny řešit otázky energetického managementu. I když pro většinu z nich nejsou energie největší nákladovou položkou, jsou  přítomny defakto všude. V každé divizi, v každém oddělení, v každém zařízení, v každém počítači  je energie využívána. Dříve nebo později se každá firma začne potýkat s otázkami, které řeší jejich spotřebu, cenu či efektivnost využití.

Motivační faktory, které vedou firmy k řešení otázek energetického managementu jsou v zásadě čtyři:

1. Ekonomika

Pokud řeknete manařerovi slova energetický management, 98% z nich si vybaví úsporu energie a tedy nákadů. Je to největší motivační prvek k zavádění principů řízení energií ve firmách. Jedná se taktéž o nejčastější faktor, který uvádí firmy jako důvod zavádění energetického managementu nebo opatření zvyšující energetickou efektivitu.


Motivační faktory k zavádění energetického managementu

2.Zákazník

Nižší provozní náklady, efektivnější výroba jsou faktory, které přináší více finančních prostředků do vývoje, marketingu a obchodu. Tedy možnosti získávat nové trhy a zákazníky pohybující se na nich.

3.Udržitelnost/sustainability

Narozdíl od předchozích dvou faktorů je otázka udržitelnosti vnímána u manažerů čistě nákladově. Pokud pomineme vrcholový management, tak u manažerů je dlouhodější horizont fungování firmy zcela opomíjen. Z těchto důvodů je nutno stanovovat strategické cíle i v oblasti energetického managementu na úrovni C-suite (Chief officers/vedení firem).

4.Legislativa

Další z faktorů, který je vnímán čistě jako povinnost a další zbytečný náklad pro firmu. Legislativa má v poslední době výrazný vliv na zavádění energeticky úsporných opatření ve firmách,  na investice do renovací, zateplení budov, zefektivnění výroby. Tím  v konečném důsledu přispívá k zvyšování energetické efektivity. Bohužel současná legislativa již moc neřešení jejich vyhodnocení a tak se jedná velmi často o investice ne zcela návratné. Další vadou na kráse jsou dotace související s legislativou, které v soukromém sektoru páchají více škody jak užitku.

Pokud přemýšlíte o zavedení úsporných opatření, implementaci energetického managementu nebo chcete odhalit potenciál vaší firmy v oblasti energetické spotřeby, domluvte si nezávaznou konzultaci s našim specialistou přes náš kontaktní formulář.

Tým Enerfis