O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Problém jménem voda v suterénech – kde se bere a co s ní – část II.

V minulém článku zabývajícím se problémem vody v suterénech jsme se podívali na kloub kondenzaci vodní páry, dnes si povíme něco o druhé možnosti zdroje nežádoucí vody, kterým může být porucha základové konstrukce.

Porucha základové konstrukce

Každá základová konstrukce musí být opatřena systémem hydroizolace. Ta zamezí pronikání zemní vlhkosti či vody do konstrukce. Existuje několik možných druhů návrhu takové hydroizolační obálky.

Tradiční systémy hydroizolace spodní stavby spočívají v „obalení“ konstrukce asfaltovými pásy nebo speciálními fóliemi. Tyto systémy vyžadují správné a důsledné provedení, které je ale velice náročné na čas. V podstatě musíme provést dvě činnosti – hydroizolaci a ještě samotnou konstrukci spodní stavby. Nedbale provedené spoje nebo porušení materiálu při manipulaci totiž způsobí problém v podobě pronikání vody ze zeminy do konstrukce. U již realizované stavby je často velmi složité najít samotné místo problému a poruchu opravit. Pro snažší lokalizaci místa poruchy je možné navrhnout skladby hydroizolací se speciálnímí kontrolními systémy. To ovšem vyžaduje nákladnější investici. Proto se dnes, samozřejmě v podmínkách, kde je to možné, často preferuje konstrukce spodní stavby provedená jako tzv. bílá vana, při níž se provádění hydroizolace a konstrukce spodní stavby spojí jen v jednu činnost.

U těchto spodních staveb je tedy značnou výhodou jejich jednoduchost provedení. Princip vodotěsnosti takového betonu spočívá ve speciálních přísadách, které zabrání průniku vody.Ale taktéž může mít nekvalitně provedená konstrukce bílé vany za následek pořádnou pohromu.


Rozrušení betonové konstrukce vlhkostí a následné porušení výztuže může způsobit pořádný problém...

Nejčastějším místem poruch bílých van jsou místa pracovních spár. Správně provedená spára musí být důkladně utěsněná speciálním těsněním, stejně tak jako místa prostupů konstrukcí TZB či dilatační spáry. Jako těsnění pracovních spár se využívají speciální plastové těsnící pásky, injektážní hadice, bentonitové pásky či krystalizační tmely.

Při realizaci bílé vany je opravdu nezbytně nutné dodržet přesné technologické postupy nejen při samotném provádění, alei při následném ošetřování betonu, protože jinak mohou v konstrukci vznikat nežádoucí trhlinky či může dojít k narušení žádoucích krystalizačních procesů. V takovém případě konstrukce nebude plnit správně svou vodotěsnou funkci. Ovšem pokud se tak stane, nemusíme zoufat. Naštěstí je náprava možná. Ale budeme muset šáhnout hlouběji do své peněženky.

Při poruše pracovní spáry je možné ji dodatečně utěsnit opět pomocí speciálních pásků. Trhlinky nebo místa prosakující vody můžeme vyspravit pomocí speciálních nátěrů. V každém případě je ale potřeba nejprve provést důkladnou analýzu, zjistit jádro problému a podle toho navrhnout nejvhodnější řešení.

Nevíte si rady s nežádoucí vlhkostí ve Vašem objektu? Neváhejte nás kontaktovat.