O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Slovníček energetické efektivity

Připravili jsme pro vás slovníček nejčastějších pojmů, se kterými se nejen na našem blogu můžete setkat.

Certifikace budov: BREEAM, LEED, SBTool CZ

Certifikace budov je potvrzení o splnění kritérií určitého standardu hodnotící udržitelnost budov a splnění vysokých požadavků v oblasti životního prostředí. Nejčastěji se setkáme s osvědčenou certifikací BREEAM. Certifikát LEED je mezinárodně uznávaná značka kvality. SBToolCZ je český certifikační nástroj.

Enerfis

Enerfis je technicko-inženýrská firma, která (mimo jiné) provozuje aplikaci Enectiva a Facility, mimo jiné také zajišťuje certifikaci budov.

EPC projekt

Po technologickém auditu popř. jiném vyhodnocení investic do úspor přichází EPC projekt (Energy Performance Contracting) umožňující financování projektu až zpětně, z vytvořených úspor.

Průkaz energetické náročnosti budov PENB

Průkaz energetické náročnosti budov PENB je srozumitelný způsob jak sdělit investorům a dalším zainteresovaným stranám energetickou náročnost budov. Průkaz zpracovává energetický specialista a výsledkem je hodnocení na stupnici A-G.

SCADA

SCADA (z angličtiny Supervisory Control And Data Acquisition, neboli česky dispečink či dispečerské řízení a sběr dat) je software, který z centrálního pracoviště monitoruje mnoho dalších systémů. 

Technický audit (technical due-diligence, TDD)

Technický audit si klade za cíl odhalit nedostatky a rizika spojená s provozem budov. Techničtí auditoři analyzují různé aspekty přes teplotu, vlhkost až po množství CO2. Výsledkem je komplexní zpráva s odhalenými nedostatky.

V týmu Enerfis jsme schopni dodat řešení na míru přesně pro vás. Neváhejte se nám ozvat.

Pokud narazíte na jiný termín z této oblasti a nebudete si s ním vědět rady, ozvěte se nám na eva.svobodova@enerfis.cz