O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Studie vnitřního mikroklima v programu Design Builder

Vzhledem k tomu, že člověk tráví v budovách většinu svého času, je nutné se zaobírat kvalitou vnitřního prostředí. Tepelně-vlhkostní mikroklima vnitřních prostor má veliký vliv na pohodu a zdraví člověka, a tím ovlivňuje mimo jiné i jeho pracovní výkon. Při návrhu objektu musíme na toto pamatovat. Problémy se ale mohou vyskytnout i během jeho užívání. V obou těchto případech nám s řešením problému může pomoci simulační program Design Builder.

Program Design Builder umožňuje vytvořit model řešeného prostoru či objektu co nejvíce odpovídající skutečnosti. Do modelu lze umístit všechny možné zdroje tepla – elektronika, osoby, osvětlení, nadefinovat přesnou produkci tepla, výměnu vzduchu v místnosti, rozmístit vyústky vzduchotechniky. Pomocí modulu CFD (Computational Fluid Dynamics) lze získat podrobná data o proudění vzduchu a rozložení teplot v čase. Postupnými změnami v modelu je možné prozkoumat také návrhy různých řešení pro danou situaci.

Tento program jsme využili pro analýzu vnitřního prostředí pražské prodejny, kde opakovaně docházelo ke stížnostem na nepříjemné vnitřní prostředí v jedné části řešeného prostoru, ke kterému dochází hlavně v letním období a při přítomnosti více osob.


Výstup z jednoho z dataloggerů umístěných v prodejně zobrazuje průběh teploty a vlhkosti po dobu měření

Při návštěvě prostoru jsme rozmístili několik dataloggerů pro kontinuální měření teploty a vlhkosti. Měření probíhalo 14 dnů. Následně jsme provedli rozbor naměřených dat, který ukázal, že v této době nedošlo k výrazným teplotním výkyvům a teplota se pohybovala většinou mezi 22 a 24 °C. Měření probíhalo v zimním období, kdy je problém s přehříváním podstatně méně pravděpodobný vzhledem k nízkým venkovním teplotám. Měření však poukázalo na nízkou relativní vlhkost. Hodnoty se nacházely na spodní hranici přijatelné hodnoty. Nízká relativní vlhkost vzduchu má negativní vliv na vysychání sliznic a s tím spojené potíže jako je například kašel, pocit sucha v ústech či pálení očí.

Pro podrobnou analýzu daného problému byl v programu vytvořen model prodejny, kde bylo nadefinováno také veškeré osvětlení, kterého se v prodejně nachází opravdu hodně a je významným zdrojem tepelných zisků. Do místa, kde podle stížností nejčastěji dochází k přehřívání, bylo namodelováno několik zdrojů tepla reprezentující osoby a elektronické zařízení, které se zde nachází.

První modelová situace neukázala výraznější problém. Při běžném provozu v letních dnech s nejvyšší teplotou i při přítomnosti vyššího počtu osob nedochází k výraznějšímu vzestupu teploty.


Výstup z CFD analýzy ukazuje rozložení teplot v řešeném prostoru

V dalších modelových situacích byla uvažována snížená funkce některých vyústek. V tomto případě je již patrná vyšší teplota v místě takové vyústky.

Problémem tedy může být nedostatečná funkce vzduchotechnického systému. To může být způsobeno jak jeho poruchou, tak chybou v návrhu. V původním projektu byly totiž dispozice podlaží, ve kterém se prodejna nachází, uvažovány jinak. Pozdější změnou v projektu pak došlo k rozdělení velkého prostoru na dva menší ležící na společné větvi vzduchotechniky.

Pokud máte nějaký problém týkající se vnitřního prostředí vašeho objektu, neváhejte se obrátit na tým Enerfis, rádi Vám pomůžeme s jeho řešením.