O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Základní parametry světelných zdrojů

Pro výběr nejvhodnějšího světelného zdroje je potřeba rozumět používaným veličinám a umět si představit, co jednotlivé pojmy znamenají v praxi. Dnešní nabídka světelných zdrojů je větší než v minulosti, kdy bylo na výběr převážně jen z žárovek lišících se hodnotou wattů. V dnešní době už ale hodnota wattů není ukazatelem výkonu světelných zdrojů. S rozšířením novějších technologií na trh je tedy potřeba vědět, na co se máme při výběru vlastně zaměřit a čeho si na obalu všímat.

Co je to světelný zdroj

Světelný zdroj je zdroj elektromagnetického záření v rozsahu 380 - 780 nm, což je záření, které můžeme pozorovat lidským okem jako viditelné světlo. Světelné zdroje můžeme rozdělit na přírodní a umělé.

Na obalu světelných zdrojů můžeme najít různé veličiny charakterizující vlastnosti daného zdroje. Některé základní si teď vysvětlíme.

Základní parametry světelných zdrojů 

Světelný tok

Světelný tok je veličinou udávající množství světla, které dokáže daný zdroj vyzářit. V době, kdy byly k osvětlování v drtivé většině používány jen žárovky, byl rozšířený příměr, že více wattů rovná se více světla. To je však v dnešní době, kdy existují na trhu světelné zdroje pracující na jiném principu než žárovka, velmi ošidné. Světelný tok se tak stává základní veličinou pro výběr zdroje, který bude dostatečně svítit.

Světelný tok se označuje písmenem Φ a jeho jednotkou je lumen (lm). S touto jednotkou se zpravidla setkáme na obalech světelných zdrojů. Světelný tok je důležitá veličina, které je potřeba věnovat dostatečnou pozornost při výběru zdroje. Je také důležité si uvědomit, že se se stářím zdroje světelný tok snižuje. U LED žárovek klesne na 70% původní hodnoty, u kompaktních žárovek na 30%.

Měrný světelný výkon (světelná účinnost) 

Pojem účinnost vyjadřuje zjednodušeně řečeno poměr toho, co uživatel chce k tomu, za co uživatel platí. Světelná účinnost je tedy poměr lumenů na 1 watt elektrického příkonu. Pro srovnání uvedeme účinnosti některých světelných zdrojů: svíčka – 0,04%, wolframová žárovka (60 W) – 1,7%, úsporná zářivka – 6,6-8,8%, Led  – 20%.

Teplota chromatičnosti 

Teplota chromatičnosti bývá označována také jako teplota barvy nebo barevný dojem. Charakterizuje spektrum bílého světla. Světlo určité teploty chromatičnosti má barvu tepelného záření vydávaného černým tělesem zahřátým na tuto teplotu.

Teplota chromatičnosti se měří v Kelvinech. Teploty chromatičnosti některých zdrojů světla můžeme pro představu vidět v této tabulce:

Teplota (K) Typický zdroj světla
1200 – 1500 Svíčka
2500 – 3200 Běžná žárovka
3000 – 4000 Východ či západ slunce
4000 – 5000 Zářivka
5000 – 6000 Sluneční světlo
6000 – 7000 Zamračený den
7000 – 8000 Fotografie ve stínu slunce
8000 - 11000 Modré nebe bez slunce

Teplota chromatičnosti má veliký vliv na lidský organismus. Zdroje je tedy potřeba z tohoto hlediska vybírat pečlivě. Studené světlo člověka spíše probouzí a teplé světlo naopak uspává a unavuje. Měli bychom tedy preferovat studená světla do míst, kde se pohybujeme po probuzení, a teplá světla v místech, kde se pohybujeme před usnutím. Obecně se tedy studená světla používají v pracovnách, kancelářích a veřejných budovách.

Index podání barev 

Index podání barev (Ra) vyjadřuje věrnost barevného vjemu, který vznikne osvětlením z určitého zdroje, v porovnání s tím, jaký barevný vjem by vznikl ve světle referenčního ideálního zdroje. Index nabývá hodnot od 0 do 100, kdy hodnota Ra=0 znamená, že nelze vůbec rozeznat barvy. Ra=100 znamená, že světelný zdroj umožňuje zcela přirozené podání barev.

Intenzita osvětlení 

Hodnotu intenzity nenajdeme sice na obalu od světelného zdroje, ale tato hodnota je důležitá při návrhu umělého osvětlení jakéhokoliv prostoru. Intenzita osvětlení se označuje písmenem E. Jednotkou je lux (lx). Intenzita záleží na světelném toku zdroje světla, na jeho vyzařovacím úhlu i na vzdálenosti měřené plochy od tohoto zdroje. Hodnotu intenzity osvětlení je možné snadno změřit luxmetrem. Normy předepisují hodnoty intenzity osvětlení pro různé prostory.