O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Doplňkové dokumenty k normě ISO 50001

V předchozích dílech naší minisérie jsme se věnovali normě ISO 50001 jako takové. Nyní je na čase představit také doplňkové dokumenty k této normě, které vydala Technická komise ISO za účelem ujasnit interpretaci některých podmínek certifikace a poskytnout technické a prováděcí detaily k normě ISO 50001. Tyto doplňkové normy ale poslouží jako podpora a inspirace i těm společnostem, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, aniž by implementovaly normu ISO 50001. 

ISO 50002

(Energy audits - Requirements with guidance for use)

Doplňková norma ISO 50002 se zabývá především tím, jak správně identifikovat příležitosti ke zlepšení energetické efektivity. Zároveň poskytuje návod k provádění energetických auditů. Věnuje se otázce důvěrnosti informací, transparentnosti a samotného procesu energetického auditu. Obsahuje také praktické příklady rozebírající různé typy energetických auditů např. v průmyslu, administrativních budovách, dopravě a službách. 

ISO 50003

(Energy management systems - Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems)

Doplňková norma ISO 50003 je určena především společnostem, které certifikát udělují, nikoliv těm, které o něj žádají. Popisuje podrobnosti auditu systému energetického managementu, jako jsou např. požadované kompetence osob účastnících se auditu, ucelený přístup, definici nestrannosti, plán auditu, výběr týmu auditorů, čas auditu a report z auditu. 

ISO 50004

(Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system)

Doplňková norma ISO 50004 je vhodná pro široké spektrum uživatelů včetně těch, co normu ISO 50001 přímo neimplementují. Poskytuje detailní návod k zavedení, údržbě a zlepšování systému energetického managementu. Zabývá se pojmy jako je např. rozsah managementu, zodpovědnost, identifikace významných zdrojů spotřeby, sestavení žebříčku priorit, kompetence personálu, komunikace, dokumentace, nákupy, monitoring, vnitřní audity, nápravné akce a vyhodnocení systému managementu. Čtenářům nabízí velké množství příkladů, nápadů a podnětů, kterými se mohou nechat inspirovat pro vlastní úsporná opatření. 

ISO 50006

(Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance)

Také doplňková norma ISO 50006 poskytuje spoustu praktických příkladů a nápadů. Narozdíl od ISO 50004 se ale zabývá definicí, měřením, monitorováním a vyhodnocením ukazatelů energetické náročnosti. Správné nastavení a zacházení s těmito ukazateli může uživatelům výrazně usnadnit dosahování cílů, které si vytyčili. 

ISO 50015

(Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance)

Doplňková norma ISO 50015 se zabývá tím, jak správně ověřovat efektivitu opatření, které měly vést ke zlepšení energetické efektivity, a to v porovnání s plánem, který uživatel vytvořil. Stejně jako předchozí normy může být použita samostatně či v kombinaci s ostatními normami. Zároveň se hodí na posouzení efektivního nakládání se všemi typy energií. 

Věříme, že Vám tento článek pomohl se lépe zorientovat v oblasti doplňkových norem vztahujících se k systému řízení ISO 50001. Pokud chcete zpracovat nabídku na implementaci ISO 50001, neváhejte konktaktovat kohokoli z týmu Enerfis.