O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Články autora: Tereza Basařová

Doplňkové dokumenty k normě ISO 50001

V předchozích dílech naší minisérie jsme se věnovali normě ISO 50001 jako takové. Nyní je na čase představit také doplňkové dokumenty k této normě, které vydala Technická komise ISO za účelem ujasnit interpretaci některých podmínek certifikace a poskytnout technické a prováděcí detaily k normě ISO 50001. Tyto doplňkové normy ale poslouží jako podpora a inspirace i těm společnostem, které se snaží zlepšit svou energetickou efektivitu, aniž by implementovaly normu ISO 50001. 

Zavedení ISO 50001 krok za krokem III

V minulých dílech této minisérie jsme vám představili přípravnou fázi a průběh implementace normy ISO 50001. Nyní přichází na řadu díl, kde se dozvíte, jak probíhá certifikace samotná a taktéž co se děje poté, co firma projde prvotním certifikačním auditem.

Zavedení ISO 50001 krok za krokem II

V minulém článku jsme se věnovali krokům, které je potřeba podniknout před zahájením samotné implementace normy ISO 50001. Tentokrát se zaměříme na nejdůležitější body aktivní části provádění normy.

Implementace ISO 50001 krok za krokem I

V našem posledním článku jsme ve stručnosti představili implementaci normy ISO 50001 a poskytli rychlý přehled jednotlivých kroků. Tentokrát se zaměříme na období před začátkem implementace a plánovací fázi celého procesu. V příštích dílech této minisérie vám představíme navazující kroky při implementaci normy.

Implementace ISO 50001 krok za krokem I

Novela zákona o hospodaření energií: energetický audit nebo ISO 50001?

1. července 2015 nabyl účinnosti zákon č. 103/2015 Sb., tedy novela zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. Podle ní si budou muset velké podniky nechávat vypracovat energetický audit, a to pravidelně každé čtyři roky. To ale neplatí pro ty společnosti, které zavedou systém hospodaření energií ISO 50001 nebo systém environmentálního řízení ISO 14001. Podnikatelé se musí rozhodovat rychle, protože provést audit či certifikovat systém hospodaření je podle zákona nutné do 5. prosince letošního roku.

Novela zákona o hospodaření energií: energetický audit nebo ISO 50001?

Evropské dotace na úspory energie: Získejte až 250 milionů pro svoje podnikání

Uvažujete o zavedení opatření na úsporu energie ve Vaší firmě? Právě teď může být ten správný čas se do toho pustit. Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno spustilo dotační program Úspory energie a nabízí podporu firmám všech velikostí, které se rozhodnou investovat do energeticky úsporných řešení. Program tak podpoří například modernizaci rozvodů energií, zateplení či výměnu oken, využití obnovitelných zdrojů energie pro potřeby podniků nebo zavedení systémů měření a regulace. Více informací o tom, kdo může dotaci získat a na co se podpora může vztahovat, naleznete zde

Implementace ISO 50001 ve firmě

V minuých článcích jsme vás informovali o nové legislativě, která ukládá velkým firmám povinnost implementovat ISO 50001 nebo provádět pravidelný energetický audit, a také o tom, že implementace ISO 50001 je podmínkou pro získání dotace na úsporu energie v rámci programu OPPIK. Tentokrát se budeme věnovat hlavním požadavkům normy a představíme proces její implementace ve firmě.

Implementace ISO 50001 ve firmě