O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Evropské dotace na úspory energie: Získejte až 250 milionů pro svoje podnikání

Uvažujete o zavedení opatření na úsporu energie ve Vaší firmě? Právě teď může být ten správný čas se do toho pustit. Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno spustilo dotační program Úspory energie a nabízí podporu firmám všech velikostí, které se rozhodnou investovat do energeticky úsporných řešení. Program tak podpoří například modernizaci rozvodů energií, zateplení či výměnu oken, využití obnovitelných zdrojů energie pro potřeby podniků nebo zavedení systémů měření a regulace. Více informací o tom, kdo může dotaci získat a na co se podpora může vztahovat, naleznete zde

Program byl spuštěn loni a poběží až do roku 2020. Na celé období je vyhrazeno téměř 20,5 mld. Kč. Během první výzvy, která je v současnosti otevřena, bude rozděleno 5 mld. Kč. Předběžné žádosti je možné podávat od června do 31. srpna 2015, plné žádosti od 1. září 2015 do 31. ledna 2016. Více informací o podávání žádostí najdete zde, samotnou žádost lze podat elektronicky tady. Jednotlivé firmy mohou získat podporu ve výši 0,5 - 250 mil. Kč v závislosti na velikosti podniku. Míra podpory činí 50 % způsobilých nákladů pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky. Ty si navíc budou moci rozdělit maximálně 40 % celkového rozpočtu první výzvy. Ekologické studie včetně energetických auditů mají nárok na podporu do výše 350 000 Kč. Důležitým omezením je fakt, že zatímco sídlo společnosti může být v Praze, samotná realizace musí proběhnout mimo území hl. m. Prahy. O dalších nástrahách se dočtete tady.

Program Úspory energie navazuje na hojně využívaný program Eko-energie z minulých let. Je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), který nabízí celkem 24 oblastí podpory. Úspory energie patří vzhledem ke svému rozpočtu k jednomu z klíčových programů. Mezi ty další patří například obnovitelné zdroje energie, nízkouhlíkové technologie či distribuční a přenosové sítě. Podávání žádostí o podporu v těchto oblastech bude otevřeno později v tomto roce.


NA CO SE VZTAHUJE DOTACE?

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Zdroj: "Úspory energie", Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, http://www.oppik.cz/dotacni-programy/uspory-energie (staženo 29. 6. 2015).