O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Uhlíková neutralita pro firmy – co to znamená a jak jí dosáhnout?

V posledních několika letech se ve světe se čím dál tím více skloňuje výraz „uhlíková neutralita“ a firmy na něj slyší – některé na něm staví podstatnou část své filosofie, a to především z toho důvodu, že nově je pro velkou část zákazníků klimaticky zodpovědné chování firmy důležitým faktorem při jejich rozhodování. Průzkumy ukazují, že přes 60 % respondentů v USA a Velké Británii považuje snižování dopadu na klima za důležité téma. Tak jako tak je zřejmé, že se uhlíkové neutralitě bude muset alespoň částečně přizpůsobit většina firem, od rodinné firmy v malém městě až po nadnárodní korporace, pokud si budou chtít nalákat novou klientelu, nebo dokonce pouze udržet tu původní. 

Jak vypadá uhlíkově neutrální firma?

Na začátek je nutno podotknout, že pojem „uhlíková neutralita“ je de facto paradox, neboť uhlíkově neutrální firma, jakožto firma neprodukující žádné emise CO2 neexistuje a s největší pravděpodobností ještě dlouhou dobu existovat nebude. Přesto ale můžeme dnes vidět spoustu firem, které se hrdě pyšní označením Carbon Neutral. Jak se tedy firma stane uhlíkově neutrální dle mezinárodních standardů? Jedná se o kombinaci následujících dvou postupů:

1.Firma snižuje své emise CO2 tím, že upraví proces svého fungování – v tomto ohledu hraje důležitou roli energetický management, který firmě umožňuje perspektivně zhodnotit a zanalyzovat energetickou spotřebu a umožní jí udělat potřebné změny (které většinou vedou kromě snížení uhlíkové stopy i k snížení peněžních výdajů, nicméně záleží na tom, jak firma původně energeticky hospodařila a jaká opatření se rozhodla implementovat).

2. Vykompenzuje emise CO2, které vyprodukuje – např. podpoří amazonské pralesy či výstavbu věterných elektráren – tento proces se často označuje jako „carbon offset“. 

Jak vypadá proces k dosáhnutí uhlíkové neutrality?

Různí odborníci nabízí různé postupy k dosáhnutí uhlíkové neutrality, avšak základní myšlenka je vesměs stejná: 

Měření
V první řadě je nutné spočítat, jaký je aktuální stav emisí CO2. U firem, které se nezaměřují na fyzickou výrobu a působí více službách– např. filmové studio či advokátní kancelář, tvoří většinu uhlíkové stopy spotřebovaná energie, proto je vhodné si nejprve udělat analýzu spotřeb či  energetický audit. U továren, výrobních provozů a podobných zařízení tvoří většinu uhlíkové stopy emise z kategorie Scope 3 – v tomto případě je nutné jít více do hloubky a komplexně zanalyzovat všechny (podpůrné) aktivity firmy. 

Redukce
Následným krokem je již samotné snížení emisí. Jedná se o opatření specifická pro každou firmu – může jít např. o výměnu automobilové flotily za elektrické vozy, snížení cestování zaměstnanců letadlem, energetická optimalizace budovy, kde firma sídlí, instalace solárních panelů, videokonferenční hovory namísto osobních schůzek, kdy zaměstnanci musí cestovat auty, recyklace, kompost, kupování potravin z ekologického hospodářství atd. – fantazii se meze nekladou. Ať už se však jedná o opatření, která si firma udělá sama, či zda si na ně najme profesionála, pro účely certifikace uhlíkové neutrality je nutné spočítat snížené emise CO2, k čemuž je potřeba odborné konzultace.

Offset
Jak je již zmíněno výše, princip offsetu je kompenzace za vyprodukované emise CO2 tím, že je snížíte někde jinde ve světě. Zde je opět možnost upustit uzdu fantazii, nejjednodušší možností je potom podpora již existujících projektů – např. pro záchranu pralesů, výstavbu elektráren na obnovitelné zdroje, zabraňování unikání metanu do atmosféry atp. Následně se již pouze vypočítá, jakému množství emisí do atmosféry se podařilo díky vašemu příspěvku zabránit.

Po implementaci všech těchto opatření nesmíte zapomínat na správnou komunikaci. Zvolte správnou formu pro sdělení svým zákazníkům, že jste uhlíkově neutrální. Zde bude opět záležet na každé firmě a na typu klientely, kterou se snaží oslovit, nicméně, co nezklame téměř nikdy, je krátký newsletter či článek na blogu. V každém případě byste měli ve svém sdělení detailně popsat, jaké změny jste udělali a v čem spočívá jejich přínos pro životní prostředí – pro zákazníka má pak skutečnost, že jste uhlíkově neutrální, mnohem větší hodnotu a lépe si ji zafixuje: je rozdíl mezi „Jsme uhlíkově neutrální“ a „Zabránili jsme odlesňování pralesů, zachránili život 200 šimpanzům a pomáháme okysličovat planetu – přečtěte si o naší uhlíkové neutralitě!“

V poslední řadě je nutné si po provedených opatřeních minimálně udržet nižší emise CO2, v lepším případě je dále snižovat, nebo byste také mohli o certifikát velmi rychle přijít.  Abyste tomu předešli, doporučujeme využít funkci monitoring CO2 a sledování uhlíkové stopy, která je součástí námi vyvinuté aplikace Enectiva. 

Na závěr je nutné si uvědomit, že dosahování uhlíkové neutrality nemusí pro firmu nutně znamenat pouze utrácení peněz. Pokud firma zvolí správný balíček opatření, může tím dosáhnout vítězství na všech stranách – planeta bude zdravější, zákazníci si k firmě vybudují pozitivnější vztah a ještě ke všemu může ušetřit nemalé částky na výdajích za energie.

Zajímá vás více informací o uhlíkové neutralitě a procesu k jejímu dosažení a udržení? Neváhejte se na nás obrátit na dotazy@enerfis.cz nebo na telefonním čísle 222 766 950.