O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Zákony v energetice, jejich novelizace v roce 2015, k 1.1.2016 a v letech dalších

Nejdříve si pojďme definovat , které zákony  máme na mysli a kterým se budu věnovat v příspěvku:

  • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen energetický zákon)
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
  • Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů

Na tyto tři zákony navazuje celá řada vyhlášek, případně cenových věstníků (ERÚ), které výše jmenované zákony konkretizují.

A nyní k  novelám o kterých bude řeč.

  • Zákon č. 250/2014 Sb.  o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
  • Zákon č. 131/2015 Sb.  kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon
  • Zákon č. 103/2015 Sb.  kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření s energií

Když máme vymezen okruh zákonu o kterých bude řeč pojďme konkrétněji.

Já sám  nemám  rád  novely zákonů, protože  se  Vám dostává dílčí  informace, který odstavec  kam přidat, jaké písmeno či § vypustit. A když byste si k ruce vzali původní znění zákona, tak je to na několik hodin práce.

Zákon č. 250/2014 Sb.   -   nám mění Zákon č. 458/2000 Sb.  zejména z důvodu změn působnosti Energetického regulačního úřadu a její změny organizace(§-17b), který se zároveň váže k zákonu o státní službě.

Zákon č. 131/2015 Sb.     -  nám  provádí  změnu v jednotlivých § ve všech třech zákonech a to v Zákonu  č. 458/2000 Sb.,  Zákonu  č. 406/2000 Sb., Zákonu  č. 165/2012 Sb.

Jde zejména o změny týkající se Energetické koncepce ČR a energetické politiky vlády ČR.

Zákon č. 103/2015 Sb.     -  nám mění § znění v   Zákonu č. 406/2000 Sb.  a   Zákon č. 165/2012 Sb.

Dané změny  konkretizují  změny v oblasti hospodaření s energií a podporovaných  zdrojích energie ve vazbě na Energetickou koncepci ČR.  Toto je stručná informace co se to událo (či děje) v energetické legislativě v letošním roce a co se chystá na roky následné. Článek si nekladl za cíl podrobně informovat o dílčích změnách. To by jste nečetli ani do jedné pětiny. Na řadu legislativních změn jsou návštěvníci našeho bloku upozorňovány v jednotlivých odborných článcích. Já bych Vám ještě rád  sdělil informaci kam  se podívat na kompletní platné zákony včetně výše uvedených novel.

Jsou dva zdroje  úplných zákonů,  které mám nejraději. V prvé  řadě  jde o tištěnou verzi  v  edici  Úplné Znění č. 1091 z nakladatelství  Sagit s.r.o. Tou druhou formou(pro Vás asi přijatelnější) elektronická podoba zákonů, které jsou uváděny v platném znění a to webovém portále www. zakonyprolidi.cz, kde  je možné si vyhledat výše uvedené zákony či novely zákonů, a je možné si je odlišit i podle data účinnosti a jednotlivé verze si i uložit (stáhnout do PDF).

N

a tomto portále lze i vyhledat vyhlášky, které se vydávají k jednotlivým výše uvedeným energetickým zákonům.

Tento článek  si nekladl za cíl Vás zkoušet s energetické legislativy či minima, ale nasměrovat  Vás , kde můžete dané energetické zákony získat úplném znění a s platnou účinností.

(Základní zákony a vyhlášky k energetice, budou k dispozici [případně odkaz] na našem  webu.  Případně  můžete vznést  dotaz na který Vám rádi  odpovíme).