O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Články autora: Petr Krejčík

Zákony v energetice, jejich novelizace v roce 2015, k 1.1.2016 a v letech dalších

Nejdříve si pojďme definovat , které zákony  máme na mysli a kterým se budu věnovat v příspěvku:

  • Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( dále jen energetický zákon)
  • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií
  • Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů