O našem blogu

Přečtěte si, proč tento blog píšeme. Najdete zde také informace pro přispěvovatele.

Více informací

Zavedení ISO 50001 krok za krokem II

V minulém článku jsme se věnovali krokům, které je potřeba podniknout před zahájením samotné implementace normy ISO 50001. Tentokrát se zaměříme na nejdůležitější body aktivní části provádění normy.


SEZNAM DOKUMENTACE

  • Nejdůležitější ze všeho je kompetentní, proškolený a motivovaný tým. Mějte na paměti, že na spotřebě energií se podílejí všichni. Proto by všichni měli být nějakým způsobem proškoleni. Každý zaměstnanec by měl mít jasno o své odpovědnosti, povinnostech, pravomocích a cílech, kterých má dosáhnout. Samozřejmě platí, že čím vyšší zodpovědnost, tím větší bude potřebná průprava.
  • Školení, které bude třeba zajistit, je celá řada. Někomu bude potřeba představit platnou legislativu, jiným se bude hodit rozšíření znalostí účetnictví, danění a fakturace, další se poučí o tom, jak správně počítat úspory a návratnost. 
  • Dalším pilířem úspěšného energetického managementu je kvalitní interní IT systém, který bude sloužit k systematickému ukládání a aktualizaci veškerých výsledků a dokumentace. Spravovat vše na jednom, pro všechny přístupném místě je rozhodně efektivnější než vše tisknout a rozdávat papíry, které se po chvíli stejně vždycky někam zašantročí. Opět ale bude nutné všechny zainteresované uživatele naučit, jak se systémem zacházet. 
  • Na úrovni společnosti patřičně komunikujte, ať máte jistotu, že pravá ruka ví, co dělá levá. Používejte pokud možno stejné pojmosloví, které používá norma. Určitě není na škodu si vytvořit malou encyklopedii všech hesel i s příklady. 
  • Při zadávání úkolů a stanovování cílů se vyvarujte chaotičnosti. Pomůckou může být tzv. SMART metoda - cíl by měl být vždy přesně vymezený (Specific), měřitelný (Measurable), dosažitelný (Achievable), průbežně hodnocený (Reevaluated) a časově ohraničený (Time-bound). Průběžně kontrolujte, že lidé plní, co mají, snažte se vytvářet z nových činností zavedené rutiny. 
  • Vše dokumentujte. Přestože je seznam požadovaného papírování poměrně dlouhý, není se čeho bát. Je dobré postupovat podle toho, co zrovna vyžadují okolnosti. Velkou výhodu budou mít ti, kteří už nějakou normu ISO v minulosti implementovali, a kteří tak mají spoustu materiálů předpřipravených. 
  • Pravidelně měřte podle měřícího plánu, který jste si vytvořili. (Viz předchozí článek.) Soustřeďte se na drahé energie a “žravé” spotřebiče. Všechny výsledky zaznamenávejte. Poznamenávejte si i nestandardní okolnosti, které mohou výsledná čísla ovlivnit, a na které byste si za pár týdnů či měsíců už nemuseli pamatovat. Pokud chcete být skutečně efektivní, zvažte instalaci zařízení na automatizované dálkové odečty a odpovídajícího softwaru, ať nemusíte odečty zaznamenávat ručně.
  • Analyzujte, co jste naměřili, a srovnejte výsledky s cíli, které jste si stanovili. Zaměřte se na oblasti, kde vše nevyšlo tak úplně podle plánu. Zamyslete se nad tím, jak jste si poradili s organizací, kde by bylo možné pracovat efektivněji, a jaké kroky vás čekají v příštím kole. 

Jelikož implementace normy je kontinuální proces založený na neustálém zlepšování, certifikačním auditem to zdaleka nekončí. V dalším díle se zaměříme na proces dozorových a recertifikačních auditů a na to, jak pracovat s normou ISO 50001 po prvotním certifikačním auditu.